ULRUS

Som et led i Region Syddanmarks overordnede strategi på rygområdet tilbyder regionen de praktiserende læger et tilbud om at få rygpatienter ekstra undersøgt, så lægen kan tage stilling til det videre forløb. Tilbudet kaldes ULRUS og er en forkortelse af Udvidet LændeRyg UnderSøgelse.
I forbindelse med ordningen har Region Syddanmark indgået aftale med specialuddannede fysioterapeuter med stor erfaring indenfor undersøgelse og behandling af komplicerede rygpatienter.
Undersøgelsen hos fysioterapeuten består af en udvidet førstekonsultation og kan i særlig komplicerede tilfælde udvides med op til to opfølgende konsultationer. Undersøgelsesresultatet sendes senest 2 uger efter første konsultation elektronisk til henvisende læge i form af en undersøgelsesrapport med fysioterapeutens anbefalinger til lægen omkring det videre forløb.
For dig som rygpatient betyder ordningen:

Fysioterapeuten har mere erfaring og viden, flere redskaber og mere tid, så undersøgelsen bliver mere grundig
Du kan forvente at blive undersøgt hos fysioterapeuten indenfor 1 uge
Det koster ikke mere end en vanlig undersøgelse og behandling
Der bliver udarbejdet en undersøgelsesrapport med anbefalinger omkring det videre forløb.
Udover ovennævnte er det overordnede formål via datafangst også̊ at arbejde med kvalitetsudvikling i samarbejde med Rygcenter Syddanmark (Middelfart) således at værdifuld viden vil kunne opsamles og danne basis for evt. forskning.

Har du brug for flere oplysninger, så ring til klinikken.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål om tilbudet ULRUS, så er du vekommen til at kontakte klinikken