GLA:D Hofte/Knæ

glad-hofte-knæ-assensklinikken

Målrettet og specifik træning og uddannelse til knæ og hofte artrose (slidgigt)

Mari Rein, Jan Scholz og Sarah Hjortgaard Olsen FysioDanmark Assens er stolte af at kunne tilbyde GLA:D (Godt Liv med Artrose i Danmark)

Hvad er GLA:D?

GLA:D bygger på den bedst tilgængelige forskning og praksis og de nyeste kliniske retningslinjer, og er baseret på et svensk projekt, der igennem de sidste mange år har tilbudt træning og undervisning, og derved nedsat antallet af nye knæ og hofte operationer (knæ/hofte alloplastik) med 75 %. GLA:D består af uddannelse og træning til alle, der har ondt i knæ og hofte, hvor der indgår et standardiserede spørgeskemaer og tests, og der er tilknyttet en database der giver mulighed for at følge patienter med hofte- og knæartrose fra de første symptomer samt evaluere effekten af behandlingen.

Hvad er artrose?

Artrose, eller slidgigt som man sagde tidligere, er meget almindeligt. Det er den vigtigste årsag til funktionsevnenedsættelse hos ældre mennesker. Artrose er hyppigst blandt ældre, men forekommer ikke så sjældent allerede i 30 års alderen. Omtrent 5 % i alderen 35-54 år har tegn på knæartrose, som kan ses på røntgen. De fleste som ifølge røntgen har artrose har ikke ondt. Da artrose er en kronisk sygdom forøges forekomsten af radiologisk artrose ved højere alder og selvom symptomatisk artrose ikke er ligeså hyppigt beregner man at ca. 10 % af mændene og 18 % af kvinderne over 60 år har besvær relateret til artrose. Artrose er en sygdom som rammer brusk, ledbånd, ledhinde, ledvæske og knogle, med betydelige konsekvenser for individet i form af smerte og forringet funktion. Artrose er kendetegnet ved en ubalance mellem opbygningen og nedbrydningen af brusksubstansen som leder til en svigtende funktion i leddet. Artrose kan bedst beskrives som ledsvigt, hvorimod begrebet ”slidgigt”, som tidligere anvendtes som synonym for artrose er misvisende, eftersom brusken er afhængig af en passende dynamisk belastning for at opretholde balancen mellem opbygning og nedbrydning. Røntgenforandringer udvikles langsomt og sammenhængen mellem røntgenfund og oplevet besvær er dårlig. Det er kun ca. 10% af dem, som søger sundhedsvæsnet pga. knæsmerter, hvor operation nogensinde kommer på tale.

Hvad kan man gøre ved artrose?

For de allerfleste ville træning, information og vægttab i dette tilfælde have en ligeså god smertestillende effekt som lægemidlerne, blot uden negative bivirkninger. Tværtimod ses i stedet også positive gevinster på andre folkesygdomme som hjerte-karsygdomme og diabetes. Fysisk aktivitet modvirker også overvægt, som i sig selv er en risikofaktor for dels at udvikle artrose og dels for en hurtigere udvikling af en allerede eksisterende artrose. Andre tiltag så som akupunktur, el-terapi, fodsåler, knæbandage, tape, TENS (el-stimuli) og manuel terapi kan også give positive effekter på artrose. Træningen i GLA:D har til formål at belaste leddet mest hensigtsmæssigt, og indeholder blandt andet en funktionel træning i form af trappetræning og rejse-sætte sig øvelser. Derudover er der også øvelser for kropsstammen, da det er nødvendigt for god kontrol af hofte- og knæled.

Hvad består forløbet af?

GLA:D forløbet består af:

  • en undersøgelses- og registrerings konsultation
  • en konsultation hvor træningsprogrammet gennemgås og bliver tilrettet
  • en undervisningsdel
  • et 6-8 ugers specifik træningsforløb to gange om ugen, der tilpasses specifikt til den enkelte
  • efter 3 måneder er der en opfølgning hos fysioterapeuten
  • efter 12 måneder skal der udfyldes et spørgeskema elektronisk

Ved starten af et forløb udfyldes der et spørgeskema, en gangtest samt en rejse-sætte-sig test. Disse tests udføres også ved opfølgningen efter 3 mdr.

GLA:D henvender sig til alle med slidgigt (artrose) i knæ eller hofte uanset smerte og funktionsniveau.

Efter et GLA:D forløb er der mulighed for vedligeholdende træning ved behov. Hvis dette har interesse, kan dette drøftes med fysioterapeuten.

Træning:

Mandag kl. 15-16
Torsdag kl. 16-17

Kontakt klinikken for at høre nærmere på tlf. 64713999 eller pr. mail: info@fdassens.dk

Kilde: Basisbehandling af artrose, Gigtforeningen

Læs mere her: glaid.dk og basisbehandling af artrose her.

Priser for GLA:D Hofte/knæ

1 x Første konsultation, incl. undersøgelse, spørgeskema, test​​ 299,29 kr.
1 x Normalbehandling, gennemgang af træningsprogram 190,30 kr.​
16 x Holdtræning à kr. 126,88 kr. pr. gang 2030,08 kr.​
2 x undervisning á ca. 1 time pr. gang 253,76 kr.
1 x slutkonsultation, spørgeskema, test, evaluering 190,30 kr.
Pris i alt 2963,73 kr.

For at du kan deltage i et GLA:D Hofte/knæ, kræver det at du får en henvisning fra egen læge.

jan feb 22

Underviser i Assens

Jan Scholz
Fysioterapeut

SARAH ny hjemmeside

Underviser i Assens

Sarah Hjortgaard Olsen
Fysioterapeut