Patienterstatning

Patienterstatning:

Har du været udsat for en fejlbehandling har du mulighed for at indberette dette via følgende link:

https://pebl.dk/