Utilsigtet Hændelse

Har du været ude for en utilsigtet hændelse anvendes dette nedenstående link til indrapportering:

https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/#

Hvad er en utilsigtet hændelse?

En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko
for skade. En utilsigtet hændelse kan kendes ved, at man som patient
eller pårørende tænker:

’Det, der skete her, burde ikke være sket. Det indebærer en risiko eller
har betydning for mig eller min pårørendes behandling. Jeg vil være
sikker på, at fagfolkene lærer af denne fejl, både på det aktuelle
behandlingssted og generelt i sundhedsvæsenet'.

Hændelsen er utilsigtet, fordi de fagfolk, der er involveret ikke har
til hensigt at skade andre. De vil tværtimod gerne være hændelsen
foruden. Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der fx er mangler i
sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur,
uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser
eller tab af information.